Rekrutacja na nowy rok akademicki rozpocznie się w dniach 17-18 czerwca 2020 i przebiegać będzie trój etapowo.
Krok 1. Rejestracja telefoniczna (wpis na listę chętnych) w dniach 17-18 czerwca 2020 pod nr tel. 12 628-25-19 w godz. 9.00 – 13.00
Krok 2. Złożenie w sekretariacie karty zgłoszenia wraz z jedną fotografią i wybór zajęć na pierwszy semestr w terminie od 24 czerwca do 15 lipca 2020  w godz. 9.00 – 13.00 (TYLKO we środy i czwartki w każdym tygodniu)
Krok 3. Wniesienie opłaty semestralnej w wys. 150,- zł. w terminie 1-30 września 2020 (przelew na konto) i wpis na listę słuchaczy UTW PK

ZAPRASZAMY!