Studia podyplomowe

Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela

Przygotowanie Pedagogiczne

Centrum Pedagogiki i Psychologii

Studia podyplomowe

Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli Psychologów

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Przygotowanie Pedagogiczne

Centrum Pedagogiki i Psychologii

Oferta CPiP

Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej organizuje wiele szkoleń i kursów

3 semestry

Studium pedagogiczne dla studentów

przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego

3 semestry

Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne

  • do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach, oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego
  • dla kandydatów do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

2 semestry

Studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich i doktorantów

kwalifikacje pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej dla Asystentów i Doktorantów w trakcie studiów trzeciego stopnia lub zatrudnieni na Politechnice Krakowskiej

Szkolenia, kursy i warsztaty

volodymyr-hryshchenko-V5vqWC9gyEU-unsplash

Język migowy​

Uczestnicy uzyskują umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.​