Harmonogram zajęć – Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne, edycja 4 – semestr 2

Harmonogram zajęć dla Studentów Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego do zawodu nauczyciela w semestrze 2 (zimowym) roku akademickiego 2022/2023.

Lp. Data Dzień tygodnia Godz. Miejsce zajęć-oznaczenie  Rodzaj zajęć Prowadzący
1 08.10.2022 sobota 9.00 – 17.00 ZDALNIE – ZN Podstawy prawa oświatowego i organizacji systemu oświaty mgr Agata Tatara
09.10.2022 niedziela 9.00 – 17.00 ZDALNIE – KW Podstawy dydaktyki ogólnej i przedmiotowej dr hab. Klaudia Węc, prof.PK
2 22.10.2022 sobota 9.00 – 17.00 ZDALNIE – LŻ Organizacja i zarządzanie procesem dydaktycznym dr Leszek Żyra
23.10.2022 niedziela 9.00 – 17.00 ZDALNIE – KW Podstawy dydaktyki ogólnej i przedmiotowej dr hab. Klaudia Węc, prof.PK
3 05.11.2022 sobota 9.00 – 17.00 ZDALNIE – MP Podstawy pedeutologii z elementami etyki zawodowej nauczyciela dr Marian Piekarski
06.11.2022 niedziela 9.00 – 17.00 ZDALNIE – LŻ Nowoczesne technologie nauczania dr Leszek Żyra
4 19.11.2022 sobota 9.00 – 17.00 ZDALNIE – BR Projektowanie edukacyjne -przygotowanie do praktyki pedagogicznej mgr Beata Romek
20.11.2022 niedziela 9.00 – 17.00 ZDALNIE – ASZ Psychologia ogólna, psychologia biegu życia z elementami psychologii zdrowia dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
5 03.12.2022 sobota 9.00 – 17.00 ZDALNIE – MP Dydaktyka całożyciowego uczenia się dr Marian Piekarski
04.12.2022 niedziela 9.00 – 17.00 ZDALNIE – ASZ Psychologia ogólna, psychologia biegu życia z elementami psychologii zdrowia dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
6 14.01.2023 sobota 9.00 – 17.00 ZDALNIE – MP Edukacja dorosłych z elementami pedagogiki pracy dr Marian Piekarski
15.01.2023 niedziela 9.00 – 17.00 ZDALNIE – LŻ Nowoczesne technologie nauczania dr Leszek Żyra
7 28.01.2023 sobota 9.00 – 17.00 ZDALNIE – MP Dydaktyka szkoły zawodowej dr Marian Piekarski
29.01.2023 niedziela 9.00 – 17.00 ZDALNIE – MP Dydaktyka szkoły zawodowej dr Marian Piekarski