UTW – Ogłoszenia w sprawie semestru zimowego 2022/2023

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Rozpoczęcie roku akademickiego z wykładem inauguracyjnym „10 zasad biznesu” odbędzie się 18 października 2022 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Kotłownia przy ul. Warszawskiej 24.

Słuchacze I roku

Słuchacze I roku proszeni są o zgłaszanie się w sekretariacie UTW PK celem wypełnienia kart zgłoszenia. Należy dostarczyć 1 fotografię. Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 12.00.

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat PO OTRZYMANIU HARMONOGRAMU ZAJĘĆ. Opłatę semestralną w wysokości 200 zł. należy wnosić wyłącznie przelewem na konto:

Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej
Juliusza Lea 114; 30-133 Kraków
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

W tytule przelewu należy wpisać: UTW opłata za semestr I. Termin upływa 20 października 2022.

Opłaty za zajęcia dodatkowe należy wnieść do 31 października 2022 również na podane konto. W tytule przelewu należy wpisać: zajęcia dodatkowe UTW.

Wybór zajęć

Zapisy do grup tematycznych trwać będą w dniach 19-21 października 2022. Wybrane grupy można zgłaszać telefonicznie lub osobiście. Liczba miejsc na zajęciach stacjonarnych jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na zajęcia dodatkowe w ramach pozostałych niewykorzystanych miejsc rozpoczną się 24 października 2022.

Regulamin

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem słuchacza UTW PK.