Harmonogram zajęć – Studium Pedagogiczne dla Studentów PK – semestr 1

Aktualizacja 23.11.2022 r.

Harmonogram zajęć dla Studentów Studium Pedagogicznego dla Studentów Politechniki Krakowskiej w semestrze 1 (zimowym) roku akademickiego 2022/2023.