Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej uż od 23 lat, przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie organizuje akcję honorowego oddawania krwi, której towarzyszą także dodatkowe atrakcje, zachęcające potencjalnych krwiodawców.
Tegoroczna edycja ,,Wampiriady’’ odbędzie się 15 i 16 listopada.