Język migowy - lista kursów

stopień pierwszy

Uczestnicy uzyskują umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym.

stopień drugi

Uczestnicy uzyskują umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia.