Wsparcie psychologiczne - lista kursów i warsztatów

wsparcie_psychologiczne

Psychologiczne i aksjologiczne podstawy studiowania

Psychologia stresu

Psychologia emocji

Psychologia uczenia się

Negocjacje i mediacje w sytuacji kryzysowej i konflikcie społecznym

Efektywne zarządzanie czasem

Kształtowanie relacji interpersonalnych w sytuacjach społecznych

Zarządzanie czasem, praca nad emocjami oraz profilaktyka wypalenia zawodowego