Studium Pedagogiczne

3 semestry

dla studentów

Studium Pedagogiczne

przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego

2 semestry

dla asystentów i doktorantów

Studium Pedagogiczne

kwalifikacje pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej dla Asystentów i Doktorantów w trakcie studiów trzeciego stopnia lub zatrudnieni na Politechnice Krakowskiej